จอมเยอะเล่า https://jomyurliu.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2017&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2017&group=15&gblog=32 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้อ ... เซ็ง ... เบื่อ ... โรคระบาดในสังคมยุคใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2017&group=15&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2017&group=15&gblog=32 Sat, 11 Feb 2017 12:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=31 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[อาชีพที่เคยฝัน ... ยังฝันอยู่ และจะฝันต่อไป ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=31 Sat, 07 Jan 2017 14:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=30 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่น่านับถือในตัวจอมยุทธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2017&group=15&gblog=30 Sat, 07 Jan 2017 10:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=29 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[พริกกับความรัก แม้รู้ว่าเผ็ดร้อน ใยจึงไขว่คว้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=29 Mon, 19 Dec 2016 22:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=28 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่อัตตาและมันฝรั่งกรอบเป็นเหมือนกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-12-2016&group=15&gblog=28 Mon, 19 Dec 2016 21:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-03-2012&group=15&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-03-2012&group=15&gblog=27 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ไชย ณ พล: ว่าด้วยความโง่และความฉลาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-03-2012&group=15&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-03-2012&group=15&gblog=27 Sun, 25 Mar 2012 17:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-09-2011&group=15&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-09-2011&group=15&gblog=26 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Rockfeller's quote]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-09-2011&group=15&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-09-2011&group=15&gblog=26 Wed, 28 Sep 2011 17:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=15&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=15&gblog=25 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณต้องปล่อยอดีตไปข้างหลังก่อน คุณถึงจะเดินไปข้างหน้าได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=15&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=15&gblog=25 Thu, 22 Sep 2011 23:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=24 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Ever strong Al Pacino speech: Scent of A Woman]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=24 Sun, 18 Sep 2011 1:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=23 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Human Dignity + Compassion = PEACE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=15&gblog=23 Sun, 18 Sep 2011 0:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2011&group=15&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2011&group=15&gblog=22 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าคุณไม่เตรียมที่จะผิด คุณจะไม่มีทางทำอะไรใหม่ๆได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2011&group=15&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2011&group=15&gblog=22 Wed, 14 Sep 2011 22:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2011&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2011&group=15&gblog=21 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าสอนให้เด็กรู้จักหวัง เพราะมันจะผิดหวังตั้งแต่เริ่มต้น ท่านเห็นว่าไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2011&group=15&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2011&group=15&gblog=21 Wed, 24 Aug 2011 10:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2011&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2011&group=15&gblog=20 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[คานธี: อำนาจมี 2 แบบ หนึ่งจากความกลัว อีกแบบจากความรัก ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2011&group=15&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2011&group=15&gblog=20 Mon, 15 Aug 2011 13:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-10-2010&group=15&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-10-2010&group=15&gblog=19 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[มิว่าร้ายผู้ใด จงพูดแต่สิ่งดีของคนที่คุณรู้ - เบน แฟรงคลิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-10-2010&group=15&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-10-2010&group=15&gblog=19 Sat, 30 Oct 2010 16:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=18 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่เราปล่อยให้แสงของเราเปล่งประกายออกไปนั้น แม้ไม่รู้ตัวเราก็ให้โอกาสคนอื่นๆได้เปล่งประกายเช่นกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=18 Wed, 29 Sep 2010 22:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=17 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Stephen Covey: ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-09-2010&group=15&gblog=17 Wed, 29 Sep 2010 22:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-05-2010&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-05-2010&group=15&gblog=16 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะมี คือทักษะที่จะมุ่งความคิดของคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-05-2010&group=15&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-05-2010&group=15&gblog=16 Wed, 19 May 2010 22:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าพยายามจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า - อัลเบิร์ต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=15 Sun, 09 May 2010 5:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=14 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Steve Jobs: เวลาคุณมีจำกัด อย่าไปเสียเวลาใช้ชีวิตของคนอื่น...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=14 Sun, 09 May 2010 22:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ริช แบรนสัน: .. ไม่มีกฏในการทำธุรกิจ ผมแค่ทำงานหนัก เชื่อตัวเองว่าผมทำได้ และพยายามที่จะสนุกกับมัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=13 Sun, 09 May 2010 5:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ขงจื้อ: เรียนโดยไม่คิดนำมาซึ่งความไม่ใส่ใจ คิดโดยไม่เรียนนำมาซึ่งอันตราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=12 Sun, 09 May 2010 5:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลับของสุขภาพดี คือ ไม่อาวรกับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต แต่อยู่กับปัจจุบันด้วยปัญญาอย่างอิ่มเอิบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=11 Sun, 09 May 2010 4:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quotes: ยิ่งอุปสรรคใหญ่ยากเท่าไร หากผ่านมันไปได้ความสำเร็จก็ยิ่งมากเท่านั้น - โมเลียร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=10 Sun, 09 May 2010 5:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-11-2016&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-11-2016&group=13&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อ (fu qin ฟู่ฉิน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-11-2016&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-11-2016&group=13&gblog=15 Tue, 22 Nov 2016 17:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-06-2012&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-06-2012&group=13&gblog=14 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Fix you - Coldplay]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-06-2012&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-06-2012&group=13&gblog=14 Mon, 11 Jun 2012 21:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-06-2012&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-06-2012&group=13&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Rainbow Connection]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-06-2012&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-06-2012&group=13&gblog=13 Sat, 09 Jun 2012 12:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[บางที่บนสายรุ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=12 Wed, 21 Sep 2011 22:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[NASA: โลกแบบไหนที่คุณอยากได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-09-2011&group=13&gblog=11 Wed, 21 Sep 2011 22:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=16-09-2011&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=16-09-2011&group=13&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[手嶌葵-テルーの唄(瑟魯之歌)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=16-09-2011&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=16-09-2011&group=13&gblog=10 Fri, 16 Sep 2011 21:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=12&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดสินใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=12&gblog=13 Sat, 24 Dec 2016 18:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[The Buddha]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=12 Mon, 28 Nov 2016 12:26:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[พรอันประเสริฐ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=12&gblog=11 Mon, 28 Nov 2016 12:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-04-2016&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-04-2016&group=12&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฏสงสาร มีอยู่จริง?: ตรรกะ และ บทสรุป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-04-2016&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-04-2016&group=12&gblog=10 Sat, 09 Apr 2016 10:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2009&group=10&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2009&group=10&gblog=39 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Writing Guide: Excerpt from Strunk and White's The Elements of Style (part I)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2009&group=10&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2009&group=10&gblog=39 Wed, 08 Jul 2009 11:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=10&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=10&gblog=38 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Writing Guide: Excerpt from Strunk and White's The Elements of Style (part II)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=10&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=10&gblog=38 Mon, 24 Aug 2009 11:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=10-11-2009&group=10&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=10-11-2009&group=10&gblog=37 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[common phrases]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=10-11-2009&group=10&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=10-11-2009&group=10&gblog=37 Tue, 10 Nov 2009 11:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2010&group=10&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2010&group=10&gblog=36 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Word Choice / English Usage: the collection of my selected mistakes]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2010&group=10&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-02-2010&group=10&gblog=36 Thu, 11 Feb 2010 11:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-04-2011&group=10&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-04-2011&group=10&gblog=34 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือเที่ยวย้อนเวลา: Timeline of "Our" Milestones (Part 1: From Bang to Sun)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-04-2011&group=10&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-04-2011&group=10&gblog=34 Fri, 01 Apr 2011 10:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-01-2010&group=10&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-01-2010&group=10&gblog=33 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 0: A Short History of Nearly Everything, Bill Bryson]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-01-2010&group=10&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-01-2010&group=10&gblog=33 Thu, 28 Jan 2010 10:57:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=32 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนอังกฤษจาก บันทึกของเด็กจืด (Diary of a wimpy kid): booger = ขี้มูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=32 Wed, 13 Oct 2010 10:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=31 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนอังกฤษจาก บันทึกของเด็กจืด (Diary of a wimpy kid): booger = ขี้มูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-10-2010&group=10&gblog=31 Wed, 13 Oct 2010 10:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-12-2010&group=10&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-12-2010&group=10&gblog=30 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Who dropped the ball?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-12-2010&group=10&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-12-2010&group=10&gblog=30 Wed, 01 Dec 2010 10:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-02-2011&group=10&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-02-2011&group=10&gblog=29 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[to rearrange the deck chairs on the Titanic]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-02-2011&group=10&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-02-2011&group=10&gblog=29 Wed, 23 Feb 2011 10:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2011&group=10&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2011&group=10&gblog=28 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Opensource: เคล็ดในการเลือกใช้โปรแกรมจากโอเพนซอร์ซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2011&group=10&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2011&group=10&gblog=28 Tue, 12 Jul 2011 10:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-07-2011&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-07-2011&group=10&gblog=27 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[10 เทคนิคบรรเทาตาเหนื่อยจากคอมพิวเตอร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-07-2011&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=29-07-2011&group=10&gblog=27 Fri, 29 Jul 2011 10:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=26 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Mark Pagel: How language transformed humanity]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=26 Thu, 04 Aug 2011 10:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=25 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Paul Bloom: The origins of pleasure]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=25 Thu, 04 Aug 2011 10:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=24 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Harald Haas: Wireless data from every light bulb]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=24 Thu, 04 Aug 2011 10:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=23 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Amit Sood: Building a museum of museums on the web]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-08-2011&group=10&gblog=23 Thu, 04 Aug 2011 10:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=22 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Which technology will have the greatest impact in the next 10 years]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=22 Sun, 11 Sep 2011 10:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=21 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้แสงควบคุมหนู Nature Method of the Year 2010: Optogenetics]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=10&gblog=21 Sun, 11 Sep 2011 10:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=10&gblog=20 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Top 100 Stories of 2010 No. 3: E.O. Wilson's Theory of Altruism Shakes Up Understanding of Evolution]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2011&group=10&gblog=20 Sun, 18 Sep 2011 10:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=19 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Letter to friends: Japan 2010]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=19 Sun, 31 Oct 2010 10:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=18 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Letter to friends: Shanghai and the World Expo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=18 Sun, 31 Oct 2010 10:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=17 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[First glimse of Japan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=31-10-2010&group=10&gblog=17 Sun, 31 Oct 2010 10:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-05-2010&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-05-2010&group=10&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Human Weapon: Kung Fu]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-05-2010&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-05-2010&group=10&gblog=15 Sat, 22 May 2010 3:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[152 คำใช้บ่อยในภาษาจีน (121st - 152nd)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=13 Tue, 09 Feb 2010 7:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[152 คำใช้บ่อยในภาษาจีน (91st - 120th)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-02-2010&group=10&gblog=12 Tue, 09 Feb 2010 8:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=10&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[152 คำใช้บ่อยในภาษาจีน (61st - 90th)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=10&gblog=11 Thu, 04 Feb 2010 8:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-02-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-02-2010&group=10&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[152 คำใช้บ่อยในภาษาจีน (31st - 60th)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-02-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-02-2010&group=10&gblog=10 Tue, 02 Feb 2010 0:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2016&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2016&group=8&gblog=26 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[การจะรักใครนั้นง่าย แต่การเลิกรักนั้นยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2016&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-09-2016&group=8&gblog=26 Sun, 18 Sep 2016 9:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-10-2015&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-10-2015&group=8&gblog=25 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีจัดการกับคนเจ้าไอเดีย-คนขยันสั่งคนอื่น (a.k.a. pushy person)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-10-2015&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-10-2015&group=8&gblog=25 Sat, 17 Oct 2015 14:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2015&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2015&group=8&gblog=24 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นอีกจอก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2015&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2015&group=8&gblog=24 Mon, 25 May 2015 14:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-12-2013&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-12-2013&group=8&gblog=23 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกแย่ รู้สึกเศร้า เป็นหงอยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-12-2013&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-12-2013&group=8&gblog=23 Mon, 09 Dec 2013 13:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-12-2013&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-12-2013&group=8&gblog=22 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่อข่าวลือ ข้อมูลมั่ว: ราคาน้ำมันของไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-12-2013&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-12-2013&group=8&gblog=22 Thu, 05 Dec 2013 0:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-03-2012&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-03-2012&group=8&gblog=20 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[false sense of security: ธุรกิจ หมอ ช้าง หนู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-03-2012&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=30-03-2012&group=8&gblog=20 Fri, 30 Mar 2012 10:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-03-2012&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-03-2012&group=8&gblog=19 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[CEO กับความรัก ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์: พูดไปสองไพเบี้ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-03-2012&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-03-2012&group=8&gblog=19 Sat, 24 Mar 2012 12:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-02-2012&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-02-2012&group=8&gblog=18 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[หมาที่รอดในป่ามีแต่หมาป่า: ธุรกิจของพ่อ กับ เส้นทางของผม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-02-2012&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-02-2012&group=8&gblog=18 Sun, 12 Feb 2012 10:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-02-2012&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-02-2012&group=8&gblog=17 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เกมส์ปัญญาอ่อน เต้นขายหน้าตัวเอง ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-02-2012&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-02-2012&group=8&gblog=17 Tue, 07 Feb 2012 0:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-01-2012&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-01-2012&group=8&gblog=16 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับปรุงตัว แทนแก้ตัว: คำแก้ตัวห่วยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-01-2012&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-01-2012&group=8&gblog=16 Sat, 21 Jan 2012 22:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2011&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2011&group=8&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นเรื่องงานแต่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2011&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2011&group=8&gblog=15 Mon, 28 Nov 2011 11:32:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-11-2011&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-11-2011&group=8&gblog=14 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[มีบทเรียนมากมายที่มากับน้ำนี้ แต่มีปัญหาอย่างเดียว ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-11-2011&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-11-2011&group=8&gblog=14 Tue, 01 Nov 2011 23:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=8&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏ 3 ข้อของการเลิกกับแฟน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-09-2011&group=8&gblog=13 Thu, 22 Sep 2011 22:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=8&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนเลิก - ทวิบทของการเกรงใจ : Being nice dilemma]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=8&gblog=12 Tue, 20 Sep 2011 9:27:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2011&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2011&group=7&gblog=34 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[อลิสซาเบธ กิลเบิร์ต ว่าด้วยการหล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2011&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2011&group=7&gblog=34 Sun, 07 Aug 2011 10:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-03-2012&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-03-2012&group=7&gblog=33 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นชบา กับ คนตาบอด Harmonica tab (Chromatic key C)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-03-2012&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-03-2012&group=7&gblog=33 Wed, 07 Mar 2012 10:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-06-2012&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-06-2012&group=7&gblog=32 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีจัดการกับพวกเรียกร้องมาก: How to deal with needy people]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-06-2012&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=22-06-2012&group=7&gblog=32 Fri, 22 Jun 2012 22:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=7&gblog=27 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีเกินไป: เกินอะไร? (Nice guy syndrome)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-09-2011&group=7&gblog=27 Tue, 20 Sep 2011 9:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=26 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกจากความเซ็งชีวิต Practical Tips to Get out of a Rut]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=26 Mon, 12 Sep 2011 15:09:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=25 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงถึงจะไม่เป็นตาหงุดหงิดแก่ขี้บ่น How To Avoid Becoming A Grumpy Old Man]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-09-2011&group=7&gblog=25 Mon, 12 Sep 2011 23:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=24 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Change your mind, change your life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=24 Sun, 11 Sep 2011 12:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=23 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเสริมความคิดสร้างสรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-09-2011&group=7&gblog=23 Sun, 11 Sep 2011 12:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-09-2011&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-09-2011&group=7&gblog=22 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Jane Goodall on what separates us from the apes]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-09-2011&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-09-2011&group=7&gblog=22 Fri, 02 Sep 2011 12:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Video clip: Kiran Bir Sethi teaches kids to take charge.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=15 Wed, 03 Aug 2011 23:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=14 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากวิธีช่วยโลก (เลือกจาก 100 ways to make a difference)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=7&gblog=14 Wed, 03 Aug 2011 22:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-07-2011&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-07-2011&group=7&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[How to Boost Self-Esteem: เพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-07-2011&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-07-2011&group=7&gblog=13 Tue, 19 Jul 2011 19:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-07-2011&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-07-2011&group=7&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[How Am I That? เราเป็นยังงั้นได้ยังไง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-07-2011&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-07-2011&group=7&gblog=12 Wed, 13 Jul 2011 11:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2011&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2011&group=7&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Values that matter: ค้นหาคุณค่าที่มีความหมาย(ลึกๆ)กับตัวคุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2011&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2011&group=7&gblog=11 Mon, 11 Jul 2011 18:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-07-2011&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-07-2011&group=7&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Internal Sense of Security: ความมั่นคงภายใจ กุญแจแก่ความมั่นใจ ปัจจัยของความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-07-2011&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-07-2011&group=7&gblog=10 Mon, 04 Jul 2011 16:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2012&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2012&group=6&gblog=18 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[แอร์ ขนาด BTU, กินไฟ unit/year, กระแส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2012&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-07-2012&group=6&gblog=18 Sun, 08 Jul 2012 10:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=17 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติย่อจีน (ภาคสี่): สมัยจีนจักรพรรดิ์: ถัง - ยุคห้าราชวงศ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=17 Thu, 07 Jan 2010 10:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=16 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติย่อจีน (ภาคสาม): สมัยจีนจักรพรรดิ์: จิ้น - สิบหกแคว้น - เหนือ/ใต้ - สุย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=16 Thu, 07 Jan 2010 10:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=15 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติย่อจีน (ภาคสอง): สมัยจีนจักรพรรดิ์: ฉิน - ฮั่น - สามก๊ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-01-2010&group=6&gblog=15 Thu, 07 Jan 2010 10:35:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-01-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-01-2010&group=6&gblog=14 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติย่อจีน (ภาคหนึ่ง): สมัยจีนโบราณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-01-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-01-2010&group=6&gblog=14 Sat, 02 Jan 2010 10:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-02-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-02-2010&group=6&gblog=13 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุทธจักรอาหารจีน: มีอะไรอร่อยๆยกมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-02-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-02-2010&group=6&gblog=13 Thu, 25 Feb 2010 10:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-02-2013&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-02-2013&group=6&gblog=12 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือนยุทธจักรสุราจีน: จิบ เหล้าไผ่เขียว ที่ ซานซี ร่ำ นารีแดง ที่ เจ้อเจียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-02-2013&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-02-2013&group=6&gblog=12 Mon, 18 Feb 2013 10:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-05-2011&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-05-2011&group=6&gblog=11 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของแรงจูงใจ ... ที่ธุรกิจควรรู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-05-2011&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=13-05-2011&group=6&gblog=11 Fri, 13 May 2011 17:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-04-2011&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-04-2011&group=6&gblog=10 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักความรวย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-04-2011&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=20-04-2011&group=6&gblog=10 Wed, 20 Apr 2011 13:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=17&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดต่อหน้าผู้คน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=17&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-12-2016&group=17&gblog=6 Sat, 24 Dec 2016 19:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-09-2011&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-09-2011&group=17&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่มขวัญกำลังใจและความกระตือรือร้นพนักงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-09-2011&group=17&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=19-09-2011&group=17&gblog=5 Mon, 19 Sep 2011 13:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=27-06-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=27-06-2011&group=17&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[How to become a high-performing organization: เป็นองค์กรสมถรรนะสูง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=27-06-2011&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=27-06-2011&group=17&gblog=4 Mon, 27 Jun 2011 13:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-05-2011&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-05-2011&group=17&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุทธศาสตร์เลือกหุ้นคุณค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-05-2011&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=21-05-2011&group=17&gblog=2 Sat, 21 May 2011 20:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-05-2011&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-05-2011&group=17&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[cash flow ดัชนีวัดสุขภาพธุรกิจ: กระแสเงินสดดูง่ายๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-05-2011&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-05-2011&group=17&gblog=1 Wed, 18 May 2011 21:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=9 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quotes: คานธี มันไม่สำคัญหรอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันดูเล็กน้อยแค่ไหน มันสำคัญที่ว่าคุณทำมัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=9 Sun, 09 May 2010 4:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาคือความท้าทาย.. มันง่ายที่จะหาคนโทษ แต่คนจริงแก้ปัญหาและหาทางป้องกัน ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=8 Sun, 09 May 2010 4:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quotes: เราต้องรู้จักปล่อยวางอดีต เพื่อที่เราจะมีอนาคต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=7 Sun, 09 May 2010 4:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Quotes: ... You can't wait around for someone to help you. You must help yourself.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=6 Sun, 09 May 2010 4:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quotes: วินสตัน เชอร์ชิล สำเร็จมิใช่สิ้นสุด ล้มเหลวมิใช่จบสิ้น สำคัญคือความกล้าที่จะดำเนินต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=5 Sun, 09 May 2010 4:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quotes: มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ความมืดมิอาจไล่ความมืด ... ความเกลียดมิอาจไล่ความเกลียด ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=4 Sun, 09 May 2010 4:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮนรี่ มิลเลอร์ จุดหมายหากใช่สถานที่ แต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2010&group=15&gblog=3 Sun, 09 May 2010 22:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-05-2010&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-05-2010&group=15&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Quotes: ประสบการณ์ คือ สิ่งที่คุณจะได้ เมื่อคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-05-2010&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-05-2010&group=15&gblog=2 Sat, 08 May 2010 4:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2010&group=15&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Good quote: เหล่าซือ ผู้มีความกล้าภายนอกกล้าที่จะตาย ผู้มีความกล้าภายในกล้าที่จะมีชีวิตอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2010&group=15&gblog=1 Fri, 07 May 2010 23:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=9 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจของชีวิต THE HEART OF LIFE โดย JOHN MAYER]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=9 Wed, 23 Jun 2010 22:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz & Colbie Caillat: Lucky]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=8 Wed, 23 Jun 2010 1:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz: Life is wonderful.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=23-06-2010&group=13&gblog=7 Wed, 23 Jun 2010 1:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2010&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2010&group=13&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Yael Naim: New soul]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2010&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=25-05-2010&group=13&gblog=6 Tue, 25 May 2010 0:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz: I'm yours.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=5 Mon, 24 May 2010 0:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Jack Johnson: Upside down]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-05-2010&group=13&gblog=4 Mon, 24 May 2010 3:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Five For Fighting; The Riddle]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=3 Mon, 15 Mar 2010 22:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Amy McDonald; This is the life.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-03-2010&group=13&gblog=2 Mon, 15 Mar 2010 22:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-02-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-02-2010&group=13&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนภาษาจีนจากเพลง Tong Hua โดย Guang Liang]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-02-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-02-2010&group=13&gblog=1 Sat, 06 Feb 2010 1:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-03-2012&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-03-2012&group=12&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Harmonica Tab (Chromatic key C): Tong Hua]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-03-2012&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-03-2012&group=12&gblog=7 Sat, 03 Mar 2012 11:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-09-2011&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-09-2011&group=12&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Harmonica Tab (C): คนไม่มีสิทธิ์ ฮิวโก้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-09-2011&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-09-2011&group=12&gblog=6 Sun, 04 Sep 2011 11:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=12&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Video Clip: สร้างกังหันลม William Kamkwamba on building a windmill]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=03-08-2011&group=12&gblog=5 Wed, 03 Aug 2011 23:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-11-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-11-2010&group=12&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชาอันตรายสำหรับเด็ก: วิธีพับสุดยอดเครื่องบินกระดาษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-11-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-11-2010&group=12&gblog=4 Thu, 18 Nov 2010 15:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-11-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-11-2010&group=12&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมใจให้กัน LYRICS & Harmonica tab (for Harmonica key C)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-11-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-11-2010&group=12&gblog=3 Tue, 02 Nov 2010 9:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมเวป Survival skills]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=2 Thu, 04 Feb 2010 13:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมเวป How-to]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-02-2010&group=12&gblog=1 Thu, 04 Feb 2010 13:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-01-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-01-2010&group=10&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[152 คำใช้บ่อยในภาษาจีน (1st - 30th)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-01-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-01-2010&group=10&gblog=8 Sun, 24 Jan 2010 4:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-01-2010&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-01-2010&group=10&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางแสวงบุญของพระถังซำจั๋ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-01-2010&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-01-2010&group=10&gblog=6 Thu, 14 Jan 2010 6:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-06-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-06-2010&group=8&gblog=9 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[วรรณคดีไทย กับ พระเอก ที่น่านับถือ (มีบ้างมั้ย?)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-06-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=08-06-2010&group=8&gblog=9 Tue, 08 Jun 2010 10:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[บวชแล้วได้อะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=8 Fri, 06 Nov 2009 10:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนต่อปริญญาเอกดีหรือปล่าว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-11-2009&group=8&gblog=7 Fri, 06 Nov 2009 10:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่าคงเงียบงัน หากมีเพียงเสียงของนกที่ร้องไพเราะสุดเพียงตัวเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=6 Wed, 28 Oct 2009 23:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเมืองนอกถึงเจริญกว่าเมืองไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-10-2009&group=8&gblog=5 Wed, 28 Oct 2009 23:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-10-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-10-2009&group=8&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอบความคิด นิ่ง หรือ เคลื่อนไหว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-10-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-10-2009&group=8&gblog=4 Sun, 11 Oct 2009 18:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2009&group=8&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[สามเสาของความเจริญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=14-09-2009&group=8&gblog=3 Mon, 14 Sep 2009 18:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-07-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-07-2009&group=8&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟน กับ เวลาส่วนตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-07-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=18-07-2009&group=8&gblog=2 Sat, 18 Jul 2009 13:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-07-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-07-2009&group=8&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม คนจีน ถึงชอบบังคับลูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-07-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-07-2009&group=8&gblog=1 Tue, 07 Jul 2009 4:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-06-2011&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-06-2011&group=7&gblog=9 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Enthusiasm: ความกระตือรือร้น เตะตูดตัวเองออกจากความเฉื่อยแฉะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-06-2011&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-06-2011&group=7&gblog=9 Sun, 26 Jun 2011 18:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-05-2011&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-05-2011&group=7&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Cheer up]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-05-2011&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-05-2011&group=7&gblog=8 Thu, 26 May 2011 14:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2011&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2011&group=7&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Courage: ปลูกความกล้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2011&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=09-05-2011&group=7&gblog=7 Mon, 09 May 2011 22:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2011&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2011&group=7&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Purpose of Life: เหตุผลของชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2011&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2011&group=7&gblog=6 Sat, 07 May 2011 18:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Positive Energy: เสริมพลังงานบวกเพื่อชีวิตที่ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=5 Thu, 05 May 2011 22:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Peace of Mind: สร้างความสงบภายใน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-05-2011&group=7&gblog=4 Thu, 05 May 2011 17:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-02-2010&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-02-2010&group=7&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[JK Rowling's speech: ประโยชน์ของความล้มเหลว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-02-2010&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=01-02-2010&group=7&gblog=3 Mon, 01 Feb 2010 17:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2009&group=7&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Dating tips: เทคนิคจีบสาว จาก Practical Happiness]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=12-07-2009&group=7&gblog=2 Sun, 12 Jul 2009 3:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-08-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-08-2009&group=7&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Passion: ค้นหาฉันทะก่อน แล้วจึงค้นพบตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-08-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-08-2009&group=7&gblog=1 Wed, 05 Aug 2009 13:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-03-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-03-2010&group=6&gblog=8 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Accidental Mind (ภาค 2): สมอง ถึง จิตใจ: วิวัฒนาการของสมองที่สร้าง ความจำ ความรัก ความฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-03-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=04-03-2010&group=6&gblog=8 Thu, 04 Mar 2010 22:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-03-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-03-2010&group=6&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Accidental Mind (ภาค 1): สมอง ... 50 First Dates]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-03-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-03-2010&group=6&gblog=7 Tue, 02 Mar 2010 2:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-01-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-01-2010&group=6&gblog=6 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Fall foliage ใบไม้เปลี่ยนสี (ภาค สอง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-01-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=05-01-2010&group=6&gblog=6 Tue, 05 Jan 2010 0:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-09-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-09-2009&group=6&gblog=5 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Fall foliage Indian tale: ทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสี (ภาค หนึ่ง) ตำนานหมีใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-09-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=26-09-2009&group=6&gblog=5 Sat, 26 Sep 2009 0:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=6&gblog=4 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Geocaching: กิจกรรมภูมิสมบัติ ... ล่าขุมทรัพย์ กับ GPS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=24-08-2009&group=6&gblog=4 Mon, 24 Aug 2009 3:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2009&group=6&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Perseid: ดาวหาง ฝนดาวตก ดาวตก อุกกาบาต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=15-08-2009&group=6&gblog=3 Sat, 15 Aug 2009 13:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2009&group=6&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Summer Triangle: สามเหลี่ยมฤดูร้อน นางฟ้าทอผ้า กับ หนุ่มเลี้ยงวัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=11-07-2009&group=6&gblog=2 Sat, 11 Jul 2009 1:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-07-2009&group=6&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Love: ความรัก อาการ เคมี กลไก และ รักเขาข้างเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=02-07-2009&group=6&gblog=1 Thu, 02 Jul 2009 1:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=2&gblog=9 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[China: ซีอาน ตงหงวน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=28-11-2016&group=2&gblog=9 Mon, 28 Nov 2016 13:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-11-2016&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-11-2016&group=2&gblog=7 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Cuba: คิวบา ครึ่งศตวรรษหลังบันทึกมอเตอร์ไซค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-11-2016&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=17-11-2016&group=2&gblog=7 Thu, 17 Nov 2016 15:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2009&group=2&gblog=3 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Alaska: อลาสก้า แดนมหัศจรรย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-08-2009&group=2&gblog=3 Fri, 07 Aug 2009 12:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-06-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-06-2009&group=2&gblog=2 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Peru: เปรู เยี่ยมบ้านสาวใต้ เยือนถิ่นอินคา มาเมืองศักดิ์สิทธิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-06-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=06-06-2009&group=2&gblog=2 Sat, 06 Jun 2009 12:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2009&group=2&gblog=1 https://jomyurliu.bloggang.com/rss <![CDATA[Into the West (USA): อเมริกาตะวันตก ท่องหุบเขาแล้ง เที่ยวหุบเหวลึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jomyurliu&month=07-05-2009&group=2&gblog=1 Thu, 07 May 2009 1:26:07 +0700